TRANSPLANTATION: 80% AV BARNETS HUD ERSäTTS, EN FöRSTA!
Huvud / Nyheter / 2021

Transplantation: 80% av barnets hud ersätts, en första!Redaktionen
Blues: hur ler man igen?
Blues: hur ler man igen?
Ett litet barn som led av en sällsynt hudsjukdom kunde dra nytta av en exceptionell transplantation: 80% av hans hud kunde rekonstitueras.