ÖDEM - FöREBYGGANDE, LöSNINGAR, BEHANDLINGAR
Huvud / Ondska / 2021

ÖdemRedaktionen
Blues: hur ler man igen?
Blues: hur ler man igen?
Störning i blodcirkulationen, mer exakt är det en svullnad i vävnaderna på grund av närvaron av en onormal mängd vätska.